Oferta

Świadczymy pełen zakres usług geodezyjno-kartograficznych na wysokim poziomie i w krótkim terminie.


Prace sytuacyjno wysokościowe:

1. Mapy do celów projektowych (forma analogowa i cyfrowa)
2. Pomiary inwentaryzacyjne
  Pomiary powykonawcze budynków
  Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
  Inne wg potrzeb klienta
 3. Pomiary realizacyjne:
  Tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych
  Tyczenie  sieci uzbrojenia terenu
  Inne wg potrzeb klienta
 4. Geodezyjna Obsługa Budowy:
  Budynków
  Sieci uzbrojenia terenu
  Innych obiektów liniowych, powierzchniowych

betterwebsite.pl